Johdinsarjoja tuotetaan nyt aurinkovoimalla

Crimppi investoi vihreään energiaan Suomessa ja Kroatiassa.

Crimpin matka kohti hiilineutraaliutta on ottanut jättiharppauksen. Konsernin Suomen tehtaan katolle on asennettu 205 kW:n ja Kroatian tehtaan katolle 140 kW:n aurinkopaneelit. Suuri osa johdinsarjoista valmistuu jatkossa vihreällä sähköllä.

Meillä on kunnia olla kärjessä auttamassa asiakkaitamme kohti vastuullista tuotantoa ja vihreämpää maailmaa. Crimpin aurinkovoiman käytöstä koituu merkittäviä ympäristöetuja.

Ympäristövastuu tärkeä osa Crimpin strategiaa

Konsernin strategiassa tähdätään oman toiminnan osalta hiilineutraaliuteen vuonna 2025. Aurinkopaneeleiden lisäksi Vaasan tehtaalla on siirrytty käyttämään täyssähkökäyttöistä pakettiautoa paikallisten asiakkaiden tuotetoimituksiin.

Crimpin aurinkovoima- ja sähköautoinvestoinnit vahvistavat konsernin sitoutumista ympäristönsuojeluun entisestään.

Näin Crimppi toteuttaa ympäristövastuuta omassa toiminnassaan:

  • Yhtiössä etsitään jatkuvasti uusia ympäristömyönteisiä ratkaisuja
  • Tehostetaan syntyvän jätteen lajittelua ja kierrätystä
  • Vähennetään päästöjä ja energiankulutusta

Lue Crimpin vastuullisuustyöstä