Johdinsarjojen suunnittelu

Asiantuntemus

Kustannusten optimointi

Tuotannollisuus

Johdinsarjojen tekninen toteutus

Haluamme olla johdinsarjatuotteiden suunnittelun ja tuotekehityksen tukena heti alkumetreiltä saakka. Näin asiakkaamme voivat olla varmoja tuotteiden ominaisuuksista, luotettavuudesta sekä komponenttien ja materiaalien alkuperästä ja laadusta. Suunniteltava tuote voi olla vasta alustava idea tai kehityksen tarpeessa oleva valmis kokonaisuus.

Laadukas ja tuotannollinen tuote

Suomen johtavana johdinsarjavalmistajana meillä on rautainen asiantuntemus ja hiotut prosessit laadukkaiden johdinsarjojen suunnitteluun ja valmistukseen. Etsimme yhdessä asiakkaiden kanssa kustannustehokkaat ja tuotannolliset ratkaisut aina laatu ja saatavuus huomioiden.

Alan paras materiaali- ja tuotanto-osaaminen takaavat toimintavarman lopputuotteen.

Näin palvelemme

Yhteistyön voima

Johdinsarjojen suunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jolloin kaikille heidän tarpeilleen ja vaatimuksilleen haetaan paras mahdollinen ratkaisu.

Oikeat materiaalit

Valitsemme soveltuvimmat materiaalit ja komponentit tuotteen käyttökohteen sekä asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.

Aikataulua noudattaen

Jokaista projektia lähdetään työstämään kokonaisuutena aina asiakkaiden kanssa erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.

Jatkokehitys

Autamme asiakkaitamme mielellämme myös tuotteiden ja ratkaisujen jatkokehittämisessä sekä uusien tuotteiden suunnittelussa.

Palvelumallimme

Räätälöimme palvelun sopimaan asiakkaan tuotantoon.

Asiantuntemus

Johtavana johdinsarjavalmistajana meillä on alan paras osaaminen.

Kustannusten optimointi

Tähtäämme tuotesuunnittelussa aina kustannustehokaaseen ratkaisuun, laadusta ja materiaaleista tinkimättä.

Tuotannollisuus

Suunnittelemme tuotteemme aina tuotannollisuus huomioiden ja varmistamme ratkaisun toimivuuden protoprosessillamme.