Crimpin ennätysvuosi – konsernin kaikilla tehtailla vahvaa kasvua

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuskonserni Crimppi takoo toiminnassaan ennätyslukemia. Maailmanlaajuinen pyrkimys vihreään siirtymään ja energiankäytön tehostamiseen ovat kasvattaneet konsernin liikevaihtoa ja henkilöstömäärää merkittävästi.

Vaasalaislähtöinen johdinsarjavalmistaja Crimppi teki vuonna 2022 ennätysliikevaihdon ja jatkaa kasvua edelleen. Konsernin kaikilla tehtailla, Suomessa, Kroatiassa ja Kiinassa, yllettiin huippulukemiin. Yhteensä konsernin liikevaihto kipusi lähes 30 miljoonaan euroon, mikä merkitsee yli 20 % kasvua edellisvuoteen verrattuna.

– Konsernin kasvu tarkoittaa Vaasan tehtaalla vahvaa työllistävyyttä. Työntekijämäärämme kasvoi viime vuoden aikana jopa 20 henkilöllä. Asemamme Suomen johtavana johdinsarjavalmistajana vahvistuu entisestään, sanoo Crimpin toimitusjohtaja Timo Harri.

Crimpillä valmistettavat tuotteet räätälöidään aina asiakastarpeiden mukaan. Globaali vihreä siirtymä ja energiankäytön tehostaminen ovat luoneet pohjan Crimpin kasvulle ja erinomaiselle tilauskannalle. Asiakaskunta koostuu sähkö-, energia- ja raideliikenteen toimijoista.
– Asiakkaidemme myötä saamme olla merkittävänä osana uusiutuvan energian ja ympäristöteknologian toimitusketjua. Arvoihimme kuuluu menestyminen yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja tämän eteen teemme vahvasti myös töitä, Harri kertoo.

Varsinkin raideliikenteen tilauskanta on kasvanut Crimpillä lähivuosina erittäin vahvasti. Yhä suurempi osa Suomen ja Kroatian tehtaiden johdinsarjatuotannosta myydään nykyään raideliikenteeseen.
– Kroatiassa kasvu oli vuonna 2022 kaikista voimakkainta, sillä Istran tehtaan myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna jopa kolmanneksen.

Viime vuosien koronapandemia ja maailmanlaajuinen komponenttipula ovat haastaneet myös Crimpin liiketoimintaa. Komponenttipula hidasti kasvua, mutta siihen etsittiin ratkaisut yhdessä asiakkaiden kanssa. Notkahduksen jälkeen konserni on palannut kasvu-uralle.

– Komponenttipula näyttää edelleen helpottuvan, ja useat asiakkaat indikoivat kasvun jatkuvan vahvana myös tänä vuonna, Harri kertoo.

Crimpin alkuvuosi 2023 on käynnistynyt hyvin. Vahva, kannattava ja pitkäjänteinen kasvu ovat oleellinen osa konsernin strategiaa. Kasvun myötä lähivuosina suunnitellaan myös neljättä tehdasta.