URATARINA – Mika Nummi

Tuotannon ryhmänvetäjä Mika Nummi on viihtynyt Crimpillä jo vuodesta 2007, jolloin hän aloitti työt kokoonpanijana. Pitkän uran taustalla ovat viihtyisä työyhteisö, joustavat työajat sekä mahdollisuus kehittää itseään ja vaikuttaa työskentelytapoihin yrityksen sisällä. Eniten Mika nauttii työssään juuri ryhmänvetäjän vastuutehtävistä – oman tiimin yhteishenkeen panostaminen on hänen mielestään yksi tärkeimmistä asioista. 

– Kaikki sai alkunsa siitä, kun lähdin etsimään päiväaikaan sijoittuvaa työtä, sillä kokin työajoilla harrastamiselle jäi hyvin rajallisesti aikaa. Crimpiltä löytyi sopiva tehtävä kokoonpanijana, ja työt alkoivat kokoaikaisena heti alusta lähtien. Ensin ajattelin, että tulen tänne vuodeksi töihin, mutta niin vain olen viihtynyt tähän päivään saakka, Mika naurahtaa miettiessään uransa alkuhetkiä.

Ura Crimpillä lähti Mikan osalta edistymään nopealla tahdilla, sillä jo kahden vuoden jälkeen hän siirtyi vararyhmänvetäjän tehtäviin.

– ­ Tehtävään etsittiin uutta tekijää, ja oli hienoa, että juuri minua pyydettiin siihen. Lähdin ilomielin kokeilemaan uutta ja laajentamaan toimenkuvaani. Vararyhmänvetäjänä autoin uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja sijaistin ryhmänvetäjää aina tarvittaessa.

Ryhmänvetäjän vastuutehtävät ovat antoisimpia

Vuonna 2014 Mikan ura otti jälleen uuden harppauksen, kun hän siirtyi nykyiseen tehtäväänsä ryhmänvetäjänä. Toimenkuva on erittäin monipuolinen, sillä työssä yhdistyvät vastuu tilausten ja tehtävien hallinnasta, ja toisaalta oma tiimi täytyy saada puhaltamaan yhteen hiileen. Mikan työpäivät alkavat tyypillisesti tilausten kartoituksella ja työtehtävien jakamisella ryhmän kesken.

– Työni on tasapainottelua uusien tilausten ja toisaalta meiltä jatkuvasti hyllystä löytyvien tuotteiden tuotannon välillä. Molemmista osa-alueista täytyy huolehtia, jotta jokaista asiakasta pystytään palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Panostan vahvasti myös tiimihengen kehittämiseen, sillä se helpottaa työn tekemistä ryhmänä. Haluan varmistaa, että jokainen tiimini jäsen viihtyy työssään, Mika kuvailee.

Ammattikoulu Vamiassa suoritettu lähiesimiestyön ammattitutkinto on tukenut Mikan johtajuutta ja auttanut ymmärtämään laajoja kokonaisuuksia. Koulutus järjestettiin Crimpin ja Vamian yhteistyönä vuosien 2020 ja 2022 välisenä aikana. Mika mainitsee ilman hetkenkään epäröintiä ryhmänvetäjän vastuutehtävät kiinnostavimmaksi asiaksi työssään.

– Pääsen vaikuttamaan siihen, miten työprosessi etenee. Lisäksi voin tuoda omia ideoitani ja parannusehdotuksia esiin ja viedä niitä eteenpäin. Välillä on tärkeää kyseenalaistaa toimintatapoja, jotta työntekoa voidaan muokata entistä sujuvammaksi.

Toimivaa yhteistyötä ja tulevaisuuden haaveita

Crimpillä yhteistyö eri osastojen välillä toimii saumattomasti ja apua saa Mikan mukaan aina pyydettäessä. Työpaikan ilmapiiriä hän kuvailee positiiviseksi ja kehittämismyönteiseksi. Tämä näkyy myös siinä, miten ryhmänvetäjien työtä tuetaan; säännöllisesti järjestettävät tiimi-iltapäivät ja koulutukset auttavat heitä kehittymään tehtävässään ja jakamaan kokemuksia keskenään.

– Työkaverit ovat tietysti yksi merkittävimmistä asioista viihtymisen ja pitkän uran taustalla. Minulla on muutamia ystäviä, jotka aloittivat kanssani samaan aikaan Crimpillä, ja vaikka urapolut ovat johtaneet meidät eri teille, olemme edelleen viikoittain tai jopa päivittäin tekemisissä.

Mika arvostaa työssään myös päivävuoroja, jotka jättävät tilaa harrastamiselle. Aiemmin jääkiekko ja valmentaminen veivät paljon aikaa, mutta tällä hetkellä Mikan harrastuksiin kuuluvat pääasiassa kuntosali ja lenkkeily.

– Tämän työn ansioista aikaa jää niille asioille, jotka ovat minulle tärkeitä. Jos olen joskus tarvinnut vapaata vaikkapa pelireissua varten, se on aina järjestynyt. Tällaisilla asioilla on suuri merkitys, Mika selittää.

– Tulevaisuudessa haluaisin kehittää itseäni vielä lisää, mutta en ole vielä varma, mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa. Haluaisin kokeilla, olisiko uuden oppiminen ja opiskelu vielä mahdollista. Crimpin järjestämät koulutukset ovat osaltaan innostaneet uuden oppimiseen. Tällä hetkellä olen tyytyväinen tehtävääni ja annan ajan näyttää, millaisiin haasteisiin seuraavaksi tartun.