Vastuullista toimintaa yli organisaatiorajojen

Vastuulliset toimintamallit niin ihmisoikeuksien, ympäristön, lakien noudattamisen kuin asiakkaidemme ja henkilökuntamme yksityistietojen suhteen määrittävät kaikkien Crimppi-konserniin kuuluvien yritysten arkea. Toimimme kaikkien meille asetettujen lakien, asetusten ja suositusten mukaan. Samaa toimintamallia odotamme myös kaikilta Crimpin toimittajilta ja yhteistyökumppaneilta. Siksi olemme luoneet toimittajille ja kolmansille osapuolille toimintaohjeet, joiden noudattamista vaadimme.

Lue koko toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille