Stručnjak za serije optičkih vlakana

Proizvodimo serije optičkih vlakana na temelju potreba i zahtjeva korisnika te za vrlo zahtjevne primjene. Proizvodi se mogu sastojati od pojedinačnih optičkih vlakana do velikih proizvoda koji uključuju optička vlakna i vodiče. Radimo s poduzećima svih veličina i potreba jer proizvodimo optička vlakna od pojedinačnih proizvoda do serija od više tisuća proizvoda.

Pedantan rad